Tisztelt Kollégák!

 

A berettyóújfalui Bihari Múzeum és a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület konferenciát szervez, amelyre előadók jelentkezését várja.

A konferencia tematikája: Társadalmi mobilitás a történeti Biharban

A konferencia tematikája inkább térben, mint időben kerül megkötésre: a középkortól egészen a 20. század második feléhez kapcsolódó előadásokat várnak a szervezők.

Az egyének és csoportok társadalmi helyzetének változásai évtizedek óta foglalkoztatják a kutatókat, nincs ez másként a bihari térség iránt érdeklődőkkel sem. A társadalmi hierarchiában történő mozgások feltárása segíthet az egykoron itt élő emberek motivációinak megértésében. Az immáron hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Bihar kutatás konferencia középpontjában e régió társadalmi mobilitással kapcsolatos kérdései szerepelnek.

A több dimenzió mentén tetten érhető átalakulások vizsgálatainak a történelmi Biharország számos lehetőséget kínál. A szervezők azon előadók jelentkezését várják, akik a lokális és/vagy regionális jellegű kutatásaik során a státuszok közötti átjárhatóság iskolai végzettséggel kapcsolatos interpretációjával, a generációkon átívelő életpálya-modellek bemutatásával, a térség elitkutatásával, társadalmi egyletek céljaival és működésükkel, településszerkezeti változtatásokkal, illetve más témával foglalkoznak. A problémakörök vertikális és horizontális tengelyeinek elemzése rávilágíthat eddig nem, vagy kevésbé ismert helyi jelenségek megismeréséhez. A Magyar Királyság korai évszázadaitól napjainkig terjedhet az évköre az előadásoknak, amelyek az interdiszciplinaritás jegyében, bármely tudományterületről érkezhetnek.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.

A jelentkezéshez szükséges egy max. 1500 karakter terjedelmű rezümé, amely a tervezett előadás témáját mutatja be.

A konferencia tervezett időpontja: 2022. december 5. (hétfő)

A konferencia helyszíne: Bihari Múzeum, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.

A rezüméket a szokerichard@biharimuzeum.hu e-mail címre várjuk.

A konferencián minden előadónak 20 perc áll rendelkezésére, kivetítési lehetőséget a szervezők biztosítanak.

A konferencia szervezői fenntartják a jogot, hogy a beérkezett összefoglalók áttekintését követően erősítsék meg a jelentkező felé a konferencián való részvételt.

További információ a szokerichard@biharimuzeum.hu címen kérhető.

 

Berettyóújfalu, 2022. június 23.

A Szervezők

 

A meghívó PDF formátumban letölthető itt.