BIHARI MÚZEUM BARÁTI KÖRE

A Bihari Múzeum Baráti Köre 1975-ben alakult. Kezdetben a Déri Múzeum Baráti Körének egyik alcsoportját alkotta, de 1991. október 29-i bírósági végzés óta önálló jogi személyként, egyesületként működik. Az egyesület taglétszáma változó, 25-35 fő között ingadozik. Nyugdíjas és aktív pedagógusok, orvosok, mérnökök, képzőművészek, muzeológusok alkotják a kör magvát, de vannak fiatal támogatók a vállalkozók, a középiskolások, és az egyetemisták köréből is.

Az egyesület célja: A helyi hagyományok feltárása, ápolása, a néprajzi, műemléki jellegű értékek védelme és megőrzése, a berettyóújfalui Bihari Múzeum erkölcsi támogatása.

 


Az egyesület tevékenysége kiterjed:
- a múzeumok munkájának népszerűsítésére, anyagi támogatására, közönségszervezésre
- ismeretterjesztő előadások, vetélkedők, múzeumi séták, kirándulások rendezésére
- múzeumi és saját kiadványok megjelentetésére.


A Bihari Múzeum Baráti Köre programjai:
A Bihari Múzeum Baráti Köre több mint öt éve rendezi meg évente középiskolások és általános iskolások részére helytörténeti vetélkedőit.
2004-ben indult útjára a Családi múzeumi délután elnevezésű program, amely havonta kerül megrendezésre. Cél a múzeum és kiállításainak megismertetése, megszerettetése, és szórakoztató, művelődési hétvégi programot nyújtani.
35 éve töretlen hagyomány, hogy a Bihari Múzeum dolgozói és a múzeum baráti körében tömörülő pedagógusok, múzeumi szakemberek nyaranta megszervezik a Bihari Honismereti Tábort, ahol 30–35 gyerek nyolc napon át ismerkedik a bihari táj természetrajzával, történelmével, néprajzi hagyományaival.


A Bihari Múzeum Baráti Köre kiadványai:
- Bihari tájházak és kiállítóhelyek I.
-„Aranygyökerek” – Az érsemjéni Kazinczy Ferenc-, Fráter Lóránd- és Csiha Kálmán-emlékház kiállításai
- Bihari tájházak és kiállítóhelyek II.

 A Bihari Múzeum Baráti Köre egyesület működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

eroforras