Tisza Kálmán-szobor

Egykori berettyóújfalui képeslapokon láthatjuk, de ma már hiába keresnénk a „faluváros” fõterén Tisza Kálmán szobrát.

A bihari birtokos nemesi családból származó miniszterelnök (aki a magyar történelem leghosszabb kormányfõi hivatali idejét mondhatta magénak –1875–1890)  alakját megörökítõ emlékmûvet Bihar vármegye még 1914-ben rendelte meg Szentgyörgyi István szobrászmûvésztõl, azonban az „ércbe öntésre” az elsõ világháború kitörése miatt nem kerülhetett sor. 1926-ban határozta el a megcsonkított Bihar vármegye elöljárósága, hogy elkészítteti, és Berettyóújfalu fõterén felállítja a monumentális emlékmûvet, amelynek felavatására két év múlva, 1928. szeptember 23-án került sor.

A szobrot a második bécsi döntést követõen, amikor Nagyvárad ismét Magyarországhoz került, átszállították a történelmi megyeszékhelyre. Ott felállították, ám 1945-ben eltávolították talapzatáról, és valószínûleg beolvasztották.

Az emlékmû berettyóújfalui éveibõl a következõ anekdotát õrzõdött meg Csonka Bihar vármegye revíziós emlékalbumának lapjain (Vermes Ernõ szerk.: Bihar vármegye tíz évvel Trianon után. Berettyóújfalu, 1930):

 

„A második asszony”

 „Berettyóújfaluban felállították Tisza Kálmán szobrát, amely eredetileg Nagyváradra készült. A fõalak Tisza Kálmán klasszikus megtestesítése, középen ül, míg a két mellékalak közül jobbján Themis, az igazság istenasszonya – intelligens arcú fiatal nõnek megörökítve – néz, balján pedig egy erõteljes, álló ifjú tartja a Corpus Jurist a kezében. Szép, hatalmas emlékmû, felállítása nem csekély munkát igényelt. A magyarok érdeklõdéssel nézik az alakok elhelyezkedését, a egyik javakorbeli magyar magyarázni kezdi:

– Itt van az egész Tisza-család. Ez az öreg Tisza Kálmán, a felesége és fia, István.
Megszólal erre kételkedõen a háborút Tisza István ezredében végigküzdött huszár:

– Ez a fia volna? Nem tudom én! Ismertem Tisza Istvánt, de az nem volt ilyen testes.
Ezt tovább folytatja egy népfölkelõ gyalogos magyar a fiatal, bájos arcú Themist nézve:

– Ez a felesége volna? Nagyon fiatalnak nézem az öreg úrhoz.
Hallgatnak, eltelik vagy három perc nagy csendben, míg egy hétkapitulációs kifent õsz bajuszú huszár meg nem fejti a rejtélyt:

– Lehet, hogy a második asszony.”

 

Sándor Mária