A Bihari Múzeum többfunkciós oktatóterének és múzeumi informatikai pontjainak kialakítása

TIOP 1.2.2-09/1-2010-0021. számú pályázat

 

Fotók az átalakításról

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
„Múzeumok  iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erõsítése” címû kiírás.
A pályázati kiírás célja:
- a múzeumok oktatási-képzési szerepének erõsítése, az iskolabarát szemléletû infrastrukturális háttér megteremtése
- a múzeumok sajátos adottságaikra építve erõsítsék közösségi szerepüket nem-formális és informális tanulás helyszínként, hatékonyabban mûködjenek, illetve legyenek képesek bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe
A pályázat kiírás szerint a várt eredmény:
korszerûen berendezett, jól felszerelt gyermekfoglalkoztatók, oktatóterek, az alkotókészséget és kreativitást fejlesztõ múzeumi terek létrejötte

 

A Bihari Múzeum többfunkciós oktatóterének és múzeumi informatikai pontjainak kialakítása címû projekt
Célja:
A múzeum legnagyobb termében két oktató tér kialakítása, egy többfunkciós önálló oktatási terem, és egy olyan kisebb oktató tér, melynek hátterében a Bihari Múzeum új interaktív régészeti kiállítása is látható. A két rész között a részben elhúzható falak segítségével a nagyrendezvényi tér is biztosított. A múzeumpedagógiában jobban hasznosítható többfunkciós, korszerû eszközökkel, bútorokkal ellátott oktató terek, a XXI. századnak megfelelõ iskolabarát, élményszerû, interaktív kiállítás létrehozása.

15 fõbõl álló csoport befogadására alkalmas régészeti oktató és kiállítótér (37 m2-en) kialakítása a régi nagyterem egyharmadán.
E térben a szemléltetést a tárlókban mûtárgyakkal, TV-vel, DVD-vel felszerelt helyiségben  kísérleti régészeti filmekkel (kõpattintás, csiszolás bemutatása), rekonstrukciós neolit szövõszékkel, neolit ház rekonstrukcióval, õrlést végzõ élethû bábuval, kultikus mûtárgyakkal, mûtárgymásolatokkal valósítjuk meg. A régészeti kiállítás befogadását, a fogyatékkal élõk múzeumhasználatát tapintható mûtárgymásolatok, filmek és hangos tárlatvezetõ rendszer is segíti a szokásos kép-ábra- szöveg alkalmazásán kívül.

A nagyobb, 30-40 fõ befogadására is alkalmas, variálható többfunkciós foglalkoztató térben: asztalok, összecsukható székek, szõnyegek, valamint a TÁMOP 3.2.8-as pályázatból már megvásárolt, elkészített múzeumpedagógiai segédeszközök, mûtárgymásolatok tárolására szolgáló beépített szekrények kerülnek beszerzése.
Az egyik szekrénybe beépített projektor, hangosító berendezések, laptop van beszerelve, a falon rögzített, lehúzható 2,4x2,4 m-es vetítõvászon, 5 db két egységes mobil paraván, digitális fényképezõgép, kézi kamera, valamint 2x2 db rögzített fix kamera, figyelõmonitorral szerelve, és teljes hangosítási rendszer tartozik a terem berendezéséhez.

Az új oktató terek mellett 3 darab internet eléréssel ellátott infopont létrehozása is a feladatunk, melyen további információk kereshetõk kulturális témákban, valamint a Bihari Múzeum gyûjteményeirõl, kiállításairól is. A 3 pontból az egyik - az ún. központi gép - a Tardy Anna teremben kap helyet. Itt a múzeumi foglalkozásokra a felkészülést is tudjuk biztosítani a pedagógusoknak, illetve szakkörök, csoportok számára. Ezen a gépen olyan programok, nyomtató, szkenner is lesz, ami a múzeumpedagógiai munkát segíti. Az oktatótérben lévõ kamerák innen is vezérelhetõk, megtekinthetõk. A további két pont közül az egyik az Irodalmi kiállításban, a másik pedig mobil módon a régészeti és az oktatótérben használható, illetve a múzeumban kialakított 10 elérési pontra is csatlakoztatható, így a kiállítás bármelyik részében hasznosítható ez a technika a foglalkozásokon.
Ezekben a terekben terveink szerint akár olyan órákat, foglalkozásokat is lehet majd tartani, rögzíteni, amelyek késõbb felnõttképzéseken (múzeumpedagógiai oktatás, akkreditált képzések) bemutatóul szolgálhatnak.

A fejlesztés szoros összhangban áll a már megvalósított „Bihari Múzeumi tanoda” a Bihari Múzeum közoktatást és az életen át tartó tanulást támogató tevékenységei, TÁMOP 3.2.8./B-08-2009-0014.számú pályázatával, annak fenntartási idõszakában az infrastrukturális hátterét biztosítja, valamint az azóta szintén elnyert és a megvalósítási szakaszban lévõ TÁMOP 3.2.11./10-2010-0021. számú BIHARI VÁNDORTARISZNYA címû projekttel.

 

A projektben együttmûködõ (szerzõdõ) intézmények:
- Toldi Miklós Református Általános Iskola
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- József Attila Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
A fejlesztés a város és a kistérség valamennyi iskoláját érinti, az elkövetkezõ években õk használják az új tereket.

A projekt célcsoportjai:
 A berettyóújfalui és bihari kistérség gyermekei az 5 éves óvodásoktól a középiskolásokig. Az életen át tartó tanulás jegyében minden tanulni vágyó, s minden felnõttképzésben résztvevõ bihari lakos.
A projekt befejezése után megcélozzuk a berettyóújfalui és bihari kistérség pedagógusait, intézményvezetõit, a felnõttképzésben dolgozó munkatársakat, a kulturális rendezvényszervezõket, civil szervezeti vezetõket, fogyatékos (látás, hallássérült) látogatók csoportjait, a csoportok vezetõit, hogy a múzeummal közös rendezvényeken - vetélkedõk, pályázatok, programok - közösen hasznosítsuk a terem adottságait a bihari öntudat fejlesztése és hagyományõrzés jegyében.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A támogatás összege: 33.173.530 Ft.
A projekt idõtartama: 2010.10.01. – 2011.06.30.
Fenntartási idõszak: 2011.07.01. – 2016.07.01.
Kedvezményezett: Hajdú-Bihari Megyei Múzeumok Igazgatósága, 4026 Debrecen, Déri tér 1.
képviselõ: Lakner Lajos megyei múzeumigazgató
Megvalósítás helye: BIHARI MÚZEUM, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
A projekt szakmai megvalósítói: Dr. Krajczárné Sándor Mária, Balogh Csaba
Projektmenedzser: Kállai Irén múzeumigazgató
Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága
Kezelõ szervezet:

  1. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
  2. Postacím, székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
  3. Telephely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.

 

www.nfu.hu

www.nfu.hu/hepih

www.esza.hu