A Tevan Alapítvány 2008-ban létrehozott egy vándorkiállítást, amely immár 7. éve járja az országot, sõt határon túli településekre is került már kiállításra. Berettyóújfalu a kiállítás 46. állomása.
A vándorkiállítás egy zsidó származású család, a Tevan család szellemi, kulturális, mûvészeti és nyomdaipari örökségét gondozza és ismerteti meg az utókorral. Az alapítvány vezetõje, Tevan Ildikó közvetlen leszármazottja eme szellemi és kulturális örökségnek. A család Békés megyébõl származik, a nyomdaalapító, Tevan Adolf és fia Andor korszerû nyomdát hoztak létre, ahol szép kivitelezésû, igényes könyveikkel hamar népszerûek lettek. A család egyes tagjai kulturálisan értelemben is kiemelkedõt alkottak. Engel Tevan István grafikus, a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztjének birtokosa. A II. világháború viszontagságaiban a családból sokan elhunytak, emléküket hátramaradt alkotásaik õrzik.
A Tevan Interaktív kiállítás jellegébõl adódóan többet nyújt a látogatónak, mint egyszerû dokumentumgyûjtemény. A kiállítás a modern technika adta lehetõségekkel csoportok múzeumpedagógiai foglalkoztatását teszi lehetõvé.
A Bihari Múzeum híven a hagyományaihoz, a tárlat kapcsán talált párhuzamot a kiállítás és Berettyóújfalu között, hiszen a városunkban mûködõ nyomdák egy része is zsidó családok tulajdonában volt. A tárlókban a Bihari Múzeum gyûjteményébõl kiemelt, a nagyközönség számára eddig be nem mutatott nyomdaipari termékek tekinthetõek meg.
A kiállítás 2015. augusztus 14-ig tekinthetõ meg díjmentesen, elõzetes egyeztetést követõen várjuk iskolás és felnõtt csoportok jelentkezését.

2015. május 13., Berettyóújfalu, Bihari Múzeum
Csarkó Imre