100 éve született Soltész Kálmánné Erzsike néni

A Bihari Múzeum elõadótermében a 95 éves korában elhunyt Soltész Kálmánné Szathmári Erzsébet születésének 100. évfordulójára emlékeztek 2012. május 9-én.

A zsúfolásig megtelt teremben Kállai Irén múzeumigazgató köszöntötte a megjelenteket: Dr. Vitányi István országgyûlési képviselõt, Muraközi István polgármestert, Pálfi Anikó alpolgármestert, Dr. Ökrös Zoltán címzetes fõjegyzõt, Soltészné Erzsike néni egykori munkatársait, tisztelõit, s nem utolsó sorban gyermekeit, unokáit. A visszaemlékezések elõtt emelkedett hangulatot varázsoltak a Széchenyi Tagiskola növendékei Sándor Zeréndné nyugdíjas pedagógus irányításával, majd Kállai Irén rövid életrajz ismertetése következett.

Kiderült: Erzsike néni 1912. május 9-én született Nagyváradon. Már a 30-as években versei, novellái jelentek meg helyi folyóiratokban. 1939-ben ment férjhez. A II. világháború a családot Budapestre sodorta. A háború után férjét Berettyóújfaluba helyezték, s azt remélték, hogy Várad visszatér és hazamehetnek. Nem így történt, ezért itt telepedtek le.

Családja és munkahelye mellett gyakran vett ecsetet a kezébe. Elsõ kiállítása 1988-ban volt a Szabó Pál Kollégiumban, ám késõbb képei eljutottak Budapestre, Szegedre, Hajdúszoboszlóra, Debrecenbe is. Több alkalommal vett részt alkotótáborokban: Hencidán, Keszthelyen, Tokajban is.

Sok egyéni kiállítása volt városunkban és Újfalu környékén is. Erzsike néni a nyugdíj mellett 20 évig dolgozott a bíróságon, ám mindig aktív életet élt: festett, gondozta a kertjét, vezette a háztartást, tornázott, nyugdíjas rendezvényekre járt, verseket mondott. Vállalkozó szellemét példázza, hogy 86 évesen két hónapra elutazott a New Yorkban élõ unokahúgához, amikor is élete elsõ repülõútját egyedül tette meg.

Rendszeresen emlegette, hogy 100 évig szeretne élni, azonban 2002-tõl egészsége megromlott, s 2007. július 18-án, 95 évesen elhunyt.

Muraközi István polgármester – bár személyesen nem ismerte Erzsike nénit – a Bihari Füzetek 1998. évi 4. számából olvasott fel egy olyan újságcikket, mely 1939-ben jelent meg arról, hogy a fiatal költõnõ, Szathmári Bözse férjhez ment Soltész Kálmánhoz. A következõ felolvasás egy 1961-ben – fia érettségije alkalmából – írt vers volt.

A mindig vidám, kitartó, sokrétû tudással, remek szellemi képességekkel rendelkezõ Erzsike néni életrajzát egészítette ki Szeifert Ferenc volt polgármester, Csapóné Dr. Gombos Piroska ügyvéd, Dr. Ökrös Zoltán fõjegyzõ, Kurucz Imre képzõmûvész és Seres Katalin nyugdíjas pedagógus. Dr. Hamvas Lászlóné írásban küldte el visszaemlékezését, melyet Kállai Irén olvasott fel.

A Fix Tv archívumából pedig levetítettek egy portréfilmet, melyet Gombos Éva és Kari Sándor készített Erzsike nénirõl.

A kerek évfordulóról való megemlékezésért Dr. Soltész György mondott köszönetet a család nevében.

A múzeumban nyílt rendhagyó kiállítás – korabeli naplók, versek, vendégkönyvek, festmények – május 23-ig látogatható.

Nyírõ Gizella