Világszép örökségünk - Pataki Emõke fotókiállítása

Pataky Emõke a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodájának népi mûemléki felügyelõje, okleveles építészmérnök, okleveles mûemlékvédelmi szakmérnök, a Debreceni Egyetem Mûszaki Fõiskolájának meghívott elõadója.

1994-2004 között 24 helyszínen mutatta be az alföldi (szûkebben Hajdú-Bihar megye) paraszti építészetét, egyszerûségében is méltóságos szépségét "Tiszta szemmel, tiszta szívvel" címû fotókiállításával.

Világszép örökségünk c. kiállítása Budapesten, a Hivatal Örökség Galériájában köszöntötte csatlakozásunkat az Európai Unióban. Az azóta eltelt 3 évben országszerte több városban is láthatták az alföldi falvak rejtõzködõ építészetét bemutató tárlatot az érdeklõdõk Ópusztaszertõl Keszthelyig. 2007. nov. 8-tól dec. 6-ig a Bihari Múzeum idõszaki kiállítótermében látható a kiállítás.

"A Világszép örökségünk címû kiállításom két részbõl áll:

A képtáblákon fut az elbeszélõ szál - 10 tételben összesûrítve a közelmúlt és a jelen népi mûemlékvédelmi feladatait - a kutatás, védés, tájházak létrehozása, árvizes helyreállítások tevékenységét örökítve meg. A nagy képeken a mûemléki fotóköltészet megteremtésével próbálkozom.

Reménykedem, hogy a fotókkal nem csak dokumentálok és a kiállításokkal nem csak népszerûsítek... Az építészeti fotó (ha van ilyen kategória) számomra egyfajta képzõmûvészeti kifejezési lehetõség. Mindig meghatnak az építészeti formák, fény-árnyékok, színek, anyagok, arányok, az ezekben sistergõ vagy elmúlt esendõ életek, az emberkéz készítette, koptatta tárgyak csendélete vagy az ölelõ természet gyöngéd jelenléte. Mindehhez értõ-érzõ építésznek kell lennem, persze már nem a tervezõ-alkotó, hanem a látó és megláttató alkotó oldalán állva.

Falvaink rejtõzködõ építészete - fõleg az alföldi - mûvészi fotó szempontjából fölfedezetlen vagy nem ismert. Ezen egyszerû építészet bensõséges világának felfogása, képi kifejtése érdekes, izgató számomra, kihívás - nemcsak egy eltûnõben lévõ világ utolsó hírmondóinak megörökítésére tett kétségbeesett kísérletnek érzem hagyományõrzõ munkámat.

Boldog vagyok, ha képeimmel nemcsak protestálok, hanem érdeklõdést, jó érzést vagy akár örömöt is kiválthatok a közös örökségünk-tudat megõrzõibõl az egyesülõ Európában."

Pataky Emõke