Országzászló

Berettyóújfaluban 1934. október 28-án avatták fel az országzászlót a postapark sarkán. A Hõsök emlékmûvét – amelyet hét évvel ezelõtt Horthy Miklós kormányzó avatott fel, és amelyet az országzászló miatt áthelyeztek a templom sarkára – Dr. Szilágyi Lajos fõispán feleségével együtt koszorúzta meg, majd Urmánczy Nándor, az Országzászló Emlékbizottság elnöke mondott beszédet. A levente zenekar által játszott Himnusz hangjai mellett húzták fél árbocra az országzászlót, rajta a felirattal: „Hiszünk Magyarország feltámadásában”. A zászlót a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének (MANSZ) berettyóújfalui csoportja adományozta.

A helyi országzászló rúdját a II. világháború után elbontották, a talapzata még nagyon sokáig ott állt eredeti helyén. Miután teljesen lerombolták, darabjai, oszlopai bekerültek a Bihari Múzeum gyûjteményébe, a múzeum udvarán található Kõtárban meg lehet tekinteni néhány eredeti darabját.

Az országzászló-állítás nemes hagyománya a 90-es évek második felében éledt újjá. E mozgalomhoz több társadalmi és civil szervezet csatlakozott. Több településen állítottak országzászlót, amely a nemzeti egységet jelképezi. Berettyóújfaluban Kurucz Imre szobrászmûvész készítette el az országzászló rekonstrukcióját. Rajta Petõfi Sándor néhány sora és egy Nadányi Zoltán-idézet olvasható: Él Bihar! Élteti szent hite!

Az elsõ országzászlót 1928. augusztus 20-án avatták fel, Budapesten, a Szabadság téren. Az ötlet Urmánczy Nándor, erdélyi születésû országgyûlési képviselõé volt. Két évvel a Szabadság téri emlékhely felavatása után egy vidéki pedagógus javasolta, hogy Budapest nyomán a többi magyarországi település is állítson országzászlót, és minden ünnepen vonják fel, majd a trianoni gyász jeléül engedjék azokat fél árbocra. A javaslat nyomán mozgalom terebélyesedett a két világháború közötti Magyarországon. Az elsõt 1931-ben, a hatszázadikat 1941-ben, az utolsót 1944-ben állították fel.

 

1. A berettyóújfalui országzászló egy korabeli képeslapon

 

2. Katonák az országzászlónál. A mellvéden látszik az eredeti dombormû: a történeti Magyarország a Szent Koronával. Bihari Múzeum gyûjteménye

 

3. Az országzászló rúdjának elbontása után. Bihari Múzeum gyûjteménye

 

4. Az országzászló rúdjának elbontása után. A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár tulajdona

 

5. A rekonstruált országzászló mai helyén (2013). Fotó: Szûcs Endre