Múzeumpedagógiai kínálatunk

Kedves Pedagógusok!

Az "Év múzeum, 2014" kitüntető díjban részesült Bihari Múzeum mindig kiemelt figyelmet fordított gyermeklátogatóira. Az óvodás és iskolás csoportokat az állandó és időszaki kiállításainkhoz kapcsolódó foglalkozásokkal és rendhagyó órákkal várjuk. Ezek témái részben köthetõk tananyaghoz, de szívesen ajánljuk osztályfõnöki órák és napközis foglalkozások szabadidős programjaként is.

Pályázatainkból olyan eszközöket, mûtárgymásolatokat sikerült beszerezni, amelyek használata még élményszerûbbé teszi a múzeumi ismeretszerzést.  A gyerekek ki is próbálhatják az eszközök mûködését, magukra is ölthetik a régi viseleteket. Mindezek mellett játéklapok is segítik az új ismeretek elmélyítését.

Négy korosztálynak ajánlunk különbözõ témájú foglalkozásokat, amelyeket népdalokkal, találós kérdésekkel, közös játékokkal, kézmûves tevékenységekkel színesítünk. Középiskolásoknak szóló rendhagyó múzeumi óráinkat ajánljuk érettségi tételek kiegészítéséhez is.

Egy-egy foglalkozás idõtartama: 30–45 perc.
Osztálykirándulásokra, egész vagy félnapos múzeumi témanapokhoz, szakkörökhöz, tábori programokhoz egyéni  programcsomagokat ajánlunk Önöknek!

Kérjük, hogy a múzeumi foglalkozás tervezett idõpontja elõtt legalább két héttel jelezzék igényüket!

A foglalkozás díja: 250 Ft/fõ

Foglalkozásaink:

>> Óvodás csoportok részére

>> Alsó tagozatos csoportok részére

>> Felső tagozatos csoportok részére

>> Középiskolás csoportok részére