Kétnapos koordinátori mûhelymunka
Hajdú-Bihar megye múzeumaiban

Európai Uniós források a Hajdú-Bihar megyei múzeumok fejlesztéséért

 

Berettyóújfalu-Szentendre-Budapest, 2012. május 7-8. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) koordinátorait, a „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok Oktatási- Képzési Szerepének Erõsítése címû pályázat (TÁMOP 3.2.8/A-08-2008-0002) keretében 2012. május 7-én és 8-án, a Hajdú-Bihar megyei múzeumok látták vendégül. A kétnapos mûhelygyakorlat házigazdája Kállai Irén, a berettyóújfalui Bihari Múzeum igazgatója volt.

A szakmai találkozó a hajdúszoboszlói magángyûjtemények utcájában kezdõdött, ahol az ország minden részérõl érkezõ múzeumi, közmûvelõdési szakemberek megtekinthették ezeket a régi-új  gyûjteményeket. A látogatást Galánffy András fafaragó otthonában kezdték, ahol a rusztikus, faragott bútorokon kívül jellegzetes hajdúsági, bihari viseleteket láthattak. Ezt követõen Tõzsér Imre látta vendégül a koordinátorokat. Az egykori cukrászmester régi tárgyakat gyûjt és restaurál. A megye számos részérõl hívják hagyatékok felmérésére, melynek során számtalan adományt is kap – azzal a feltétellel, hogy a tárgyakat, tárgy együtteseket egyben tartja és kiállításokon mutatja be. A harmadik állomás Mogyorós József 20. századi technikai gyûjteménye volt, melyben mezõgazdasági munkagépek, személy- és teherszállításra szolgáló közlekedési eszközök, motorkerékpárok, biciklik, régi rádiók, televíziók, mellett még egy gázolajtöltõ állomás is megtalálható.

A program résztvevõi ezt követõen a helytörténeti, néprajzi és képzõmûvészeti gyûjteménnyel is rendelkezõ Bocskai István Múzeumba látogattak el. Az intézmény gyûjteményeit, állandó néprajzi kiállítását, valamint a  Dalnoky-család gyûjteményébõl és a Bocskai István Múzeum fotóiból megrendezett „8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás” – Mindennapi élet a Kádár-korban címû tárlatot Nagy Ibolya etnográfus, múzeumigazgató mutatta be. Nagy István történész ízelítõt adott a jelenleg Alfa pályázati keretbõl felújítás alatt álló állandó helytörténeti kiállítás munkálataiból. A kiállítás 2012. novemberében nyílik meg Szoboszló öröksége: föld – kard – víz címmel.

A MOKK regionális szakmai képviselõi és a városi múzeumi kollégák ötletbörzén próbáltak megoldást találni arra, hogyan lehetne ezeket a hajdúszoboszlói magángyûjteményeket és a városban található szintén egy utcában elhelyezkedõ múzeumokat, múzeumi kiállítóhelyeket elérhetõvé és attraktívabbá tenni a fürdõt látogató turisták számára.

Az ebédszünet után a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum képviseletében Kiss Istvánné múzeumigazgató és Ferenczyné Csáki Annamária etnográfus, múzeumpedagógus beszéltek a városról, a több mint 25.000 mûtárggyal rendelkezõ, évi 6000 látogatószámot elérõ múzeum TÁMOP-os pályázati programból megvalósuló múzeumpedagógiai fejlesztéseirõl, az elkészült mûtárgymásolatokról, a tevékenységekrõl és az új kiadványokról.

A sajátos témát feldolgozó, ebesi székhelyû Széchenyi Ferenc Tájmúzeumról is képet kaphatott a szakmai delegáció. Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezetõ és János Judit történész beszélt a kitelepítések idõszakát és annak relikviáit gyûjtõ és kiállító néprajzi, régészeti, valamint történeti anyaggal is rendelkezõ létesítményrõl, amely tárlatait múzeumpedagógiai, valamint drámapedagógiai foglalkozásokkal kívánják vonzóbbá tenni.

Az utolsó szakmai program helyszíne Berettyóújfaluban a Bihari Múzeum volt, ahol Muraközi István, a város polgármestere fogadta a mûhelygyakorlat résztvevõit. Majd ezután Kállai Irén múzeumigazgató bemutatta a múzeumot, annak történetét és szerepét a kistérségben.  Szólt a Bihari Múzeum szabadidõs tevékenységeit magában foglaló TÁMOP 3.2..11. pályázatról és annak eredményeirõl.

A Bihari Múzeum új oktatótereit és múzeumpedagógiai tevékenységét, valamint a TIOP-os és TÁMOP 3.2.8-as pályázatát bemutatta Dr. Krajczárné Sándor Mária etnográfus, múzeumpedagógus.

Mûtárgymásolatok ki- és felpróbálásával egybekötött rendhagyó tárlatvezetés során ismerték meg a résztvevõk a múzeum kiállításait Kurcz Beatrix adattáros vezetésével.

Végül a Berettyóújfalu az újkõkortól napjainkig c. olvasókönyvet és a kötethez készült pedagógus-segédanyagot mutatták be a múzeum munkatársai.

A mûhelymunka második napján Konyáron, dr. Fülöp László polgármester,várta a „csapatot”, majd Bihari-Horváth László etnográfus-muzeológus az Észak-Bihari Muzeológiai Szakszolgálat vezetõje mutatta be a Kurucz Albert Falumúzeumot és a Pallás Imre hagyatékból származó keménycserép gyûjteményt. Késõbb Létavértesen tettek látogatást a MOKK munkatársai, ahol a szakszolgálat vezetõje a Rozsnyai István Muzeális Gyûjtemény épületében tartott elõadást errõl az új intézményi formáról. Majd Tarczali Anikó múzeumpedagógus ismertette röviden a helyi programokat, tevékenységeket. A muzeológiai szakszolgálatot a pedagógiai szakszolgálat mintája alapján szervezték meg, felismerve a problémát, hogy egy-egy községnek általában nincs forrása szakember alkalmazására, a kezelésében álló falumúzeum szakszerû berendezésére és üzemeltetésére. Ezen intézménytípus létrehozásakor a megoldást több falu összefogásában látták:  Hosszúpályi, Konyár és Létavértes mellett a közeljövõben várhatóan csatlakozik Báránd, talán Derecske is a kezdeményezéshez. A szolgálat segít a pályázatok elkészítésében, a kiállítások berendezésében és kivitelezésében, valamint a gyûjtemények leltározásában és a múzeumpedagógiai programokhoz a megfelelõ munkatársak felkérésében. A szakszolgálat munkatársai arra is látnak lehetõséget, hogy a jövõben hálózatbõvítés során a szomszédos ország, Románia határ menti településein is kaphatnak feladatokat.(BIHAR-BIHOR összefogása)

A program következõ elemeként Hajdúböszörményben, a Hajdúsági Múzeumban Fórizs László alpolgármester és Szekeres Gyula múzeumigazgató beszélt arról, hogy az  intézménynek rendkívül nagy szerepe van a hajdú múlt megõrzésében és a minél nagyobb célközönség számára való prezentálásában. Ezen célok eléréséhez óriási segítséget nyújtott a létesítmény „iskolabarát fejlesztése”, melyrõl Gombos-Orosz Ibolya múzeumpedagógus számolt be, aki ismertette a pályázat keretében kialakított új múzeumpedagógiai programokat. Elmondta, hogy már ezen  foglalkozások elõtt is volt önkéntes diákok segítségével, KAVALKÁD néven múzeumi foglalkozás sorozatuk. A pályázat ezen kezdeményezést fejlesztette tovább, adott újabb lendületet az intézmény múzeumpedagógia tevékenységéhez. A hajdúböszörményi múzeum baráti köre, nemcsak a városban, hanem messze földön ismert, évek óta aktívan bekapcsolódik a múzeum életében, közmûvelõdési munkájába, támogatja az intézmény nemzetközi kapcsolatait is.


További információ:
Káldy Mária igazgató
kaldy.maria@sznm.hu
06-26/502-530
www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu