A bihari méhészet

1993-ban alakult meg a Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete, amely Fábián Gyula javaslatára 2009-ben elhatározta a Bihari Mézlovagrend megalapítását. Programjainak megrendezésére az egyesület még abban az évben támogatási kérelmet nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER csoportjához. A pályázat sikeres volt, a projekt, A BIHARI MÉZLOVAGREND AVATÓ elsõ eseményét a 2012-es Múzeumok Éjszakáján tartottuk a Bihari Múzeumban. A júniusi estén a méz körül pergõ programok közül az elsõként kiállítás megnyitójára került sor. Egyesület és a projekt célja is a méz és méhészet értékeinek minél szélesebb körû megismertetése, a bihari méhészet hagyományainak ápolása.

A bihari méhészet címû kiállítás bemutatja az egyesület tagsága által összegyûjtött régi és új méhészeszközöket, a méhész ruháját, régi – köztük több mint száz éves – tankönyveket, kiadványokat, méhészeti szaklapokat. A tablók illetve az eszközök segítségével az érdeklõdõk megismerhetik a méhészet történetét, a méheket és ökológiai szerepüket, a legfontosabb mézelõ növényeket, a kaptártípusokat, a pergetõt és a viaszfeldolgozás eszközeit is. A kiállítás látogatói megtekinthetik, sõt meg is tapinthatják a tömbös méhviaszt, láthatják a méhészek által manapság készített gyertyákat is. A tárlókban láthatók a termelõi mézek és egyéb méhtermékek, mint például a virágpor és a propolisz. Egy másik tárlóban az Elsõ Bihari Mézüzem termékei láthatók: a feldolgozott (aszalt gyümölcsökkel, vegyesvirággal és tökmaggal kevert) mézek mellett és a TÖBB MINT MÉZ márkanevû gyógyító mézek is.
A tárlat központi helyén néhány adattal szolgálunk a bihari méhészegyesületek történetérõl, és láthatják a Bihari Mézlovagrend ruháját, zászlóját, a nagymester láncát és az alapítás dokumentumait.

Szeretettel várjuk a Bihari Múzeumba azokat is, akik már ismerik és kedvelik, s azokat is, akik még csak most szeretnének közelebbrõl megismerkedni a mézzel és a mézkészítményekkel, melyek nem csupán élelmiszerek, hanem hazánk ritka természeti kincsei is.

A idõszaki kiállítás látogatható 2012. szeptember 13-ig, keddtõl szombatig naponta 10–16 óráig. A kiállítás megtekintése díjtalan.
Csoportok, táborok számára filmekkel illusztrált elõadást, múzeumpedagógiai foglalkozást is tartunk legalább egy héttel korábban történõ elõzetes bejelentkezés alapján. A foglalkozás díja 100 Ft/fõ.