Csonka Bihar megye székháza

A trianoni békediktátum következtében megcsonkult Bihar vármegyének új székhelyéül Berettyóújfalut jelölték ki. A nagyközségbe települt vármegyei apparátusnak szüksége volt egy olyan létesítményre, amely el tudta látni a megyei közigazgatási funkciókat. Trianon után kialakult helyzetet a korabeli közhangulat átmenetinek ítélte, így csak 1924-ben kezdõdött a vármegyeháza építése, zárókõtételére 1925. május 18-án került sor. Az épület klasszicista stílusban készült, timpanonjában a vármegye címerével és a frízben a következõ felirattal: Csonka Bihar vármegye székháza. Nagyterme számos rendezvénynek: megyegyûléseknek, megyebáloknak volt helyszíne. Ebben az épületben kapott helyett a levéltár is, amelynek 1926. november 1-jétõl Nadányi Zoltán volt a levéltárnoka.

A második világháború után az egykori megyeháza a járási hivatalnak adott otthon, majd a funkció megszûnése után számos szervezet költözött az épületbe.

2011-ben Berettyóújfalu Város Önkormányzata felújíttatta az épületet, timpanonjába visszahelyezte a Kurucz Imre helyi szobrászmûvész által rekonstruált Bihar-címert, nagytermét pedig Fráter László alispánról nevezte el. Napjainkban ismét a járási hivatal mûködik Csonka Bihar egykori székházában.

 

1. A megyeháza korabeli képeslapon (Bihari Múzeum gyûjteménye)

 

2. A megyeháza korabeli képeslapon (Bihari Múzeum gyûjteménye)

 

3. A második bécsi döntés után a vármegyei apparátus visszaköltözött Nagyváradra (Bihari Múzeum gyûjteménye)

 

4. A megyeháza korabeli képeslapon (Bihari Múzeum gyûjteménye)

 

5. Az egykori megyeháza napjainkban. Fotó: Bogya Pál