Múltunk a kutak tükrében

A Déri Múzeum után Berettyóújfaluban látható elõször a Múltunk a kutak tükrében c. kiállítás, amely Debrecenben, a Kölcsey Központ helyén 2004. augusztus 16. és november 30. között végzett régészeti feltárás leleteit mutatja be.

A több hónapos kutatómunka folyamán túlnyomó részt kutakat, valamint mélyebben fekvõ gödröket, árkokat és házalapokat tártak fel a régészek. Mindezen objektumtípusok közül a különbözõ korokból megmaradt kutak voltak azok, amelyek a legjobban megõrizték a régmúlt emlékeit.

A tárlat rendezését és kivitelezését két régész - Szolnoki László és Ringer István - mellett Balogh Csaba grafikus koordinálta.

A kiállításban a kutak fejlõdési sorrendje egy idõösvényt képez, amelyen keresztül a látogató korszakonként megismerheti a különbözõ kútszerkezeteket, valamint az ehhez kapcsolódó gazdag leletanyagot, vagyis a mindennapi életet egy õskori településtõl kezdõdõen az újkori Debrecennel bezárólag.