Könyvtár

Múzeumunk könyvtára ingyenes, nem nyilvános szakkönyvtár. A gyûjtemény széles körben nyújt segítséget a kutatók számára. Olvasásra külön helyiségben van lehetõség. Fõbb részei: muzeológia, néprajz, mûvészettörténet, történelem, és a cserekapcsolatok útján szerzett más múzeumok kiadványai.

A megalapításkor a múzeumi szervezet és az Egyetemi Könyvtár átengedett duplumanyagából létesítették. Évente jelentõs számú könyvvel, folyóirattal gyarapodik, kisebb mértékben vásárlás útján, nagyobb mértékben ajándékozás, cserekapcsolat révén. Jelenleg közel 14 000 db könyvvel és folyóirattal rendelkezik.