Képzõmûvészeti gyûjtemény

1974-ben hozták létre. Ez idõ tájt Bényi Árpád Berettyóújfaluban alkotott, több alkotása is bekerült a múzeumba. Rajta kívül elsõsorban a bihari térséghez köthetõ alkotók munkái (festmények, grafikák, kisplasztikák), illetve a térségben zajló alkotótáborok anyagai adják a gyûjtemény magját. Jelentõs részét képezi e gyûjteményegységnek a Dancsházi Nagy Márton – Berettyóújfaluból elszármazott budapesti mûgyûjtõ – ajándékaiként bekerült ex librisek, grafikák. Csaknem 2000 db tárgyat tartalmaz ez a gyûjtemény.