Gyûjteményeink

 

Néprajz

1974-ben hozták lére. Elsõsorban a paraszti háztartás és gazdálkodás eszközei, valamint viseleti darabok, bútorok, szerszámok, és egyéb használati tárgyak találhatók a gyûjteményben.
  Bõvebben...

Történeti tárgy

Fõleg helytörténeti jelentõséggel bíró anyagot tartalmaz. Kiemelkedik ezek közül a BUSE, valamint a Lisztes Szálló berendezési és használati tárgyai.
  Bõvebben...

Általános Történelmi Dokumentumok


Létrehozását az 1974-ben a Miskolczy-család iratanyagát tartalmazó gyûjtemény alapozta meg. A nagyszámú anyagban fõként történeti értékû eredeti fényképek, bizonyítványok, személyes, hivatalos iratok találhatók. Kiemelt jelentõségûek a berettyóújfalui képeslapok.
  Bõvebben...

 


Képzõmûvészet

A nagyrészt helyi és a bihari térséghez köthetõ alkotók mûveit tartalmazó gyûjteményben festmények, grafikák, ex-librisek és kisplasztikák találhatók.
  Bõvebben...

 


Irodalomtörténeti gyûjtemény

1974-ben hozták létre, amelyekbe kéziratok mellett tárgyakat is találunk. Az egykori Bihar vármegye területén élt-élõ költõk, írók dokumentumait, köteteit, kéziratait tárgyait tartalmazza.
  Bõvebben...

 


 Adattár


Elsõsorban a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat, képeket õrzi - eredeti, fénymásolat, vagy digitális formában.
  Bõvebben...

Numizmatika

Numizmatikai gyûjteményünkben (közel 800db) nagyrészt bankjegyek, érmék, valamint feudális kori családi pecsétnyomók, BUSE-sportérmek, plakettek, jelvények találhatók.
   

Fotótár

A több mint 4000 darabból álló gyûjtemény üveglemezeket, negatív-filmeket és papírképeket tartalmaz.
Kiemelt jelentõségûek a helyi eseményeket, a városkép változásait ábrázoló fényképek.

  Bõvebben...

Természettudományi

A 82 tételbõl álló gyûjtemény jelenleg ásványokból, kõzetekbõl áll, mely néhány kivételével az állandó kiállítás folyosóján megtekinthetõ.
  Bõvebben...

Munkásõr

  1992-ben került Bihari Múzeumba a berettyóújfalui II. Rákóczi  Ferenc Munkásõr egység anyaga, amelyet külön részként kezelünk. Nagyrészt fényképek, plakettek, könyvek, és emléktárgyak találhatók a gyûjteményben.
   

Régészet

  A herpályi monostortemplom környékén végzett ásatás, és néhány, a bihari térségben végzett ásatások leletanyagát tartalmazza. A gyûjteményt jelenleg a Déri Múzeum õrzi.
   

 

 

Könyvtár

Múzeumunk könyvtára ingyenes, nem nyilvános szakkönyvtár. A gyûjtemény széles körben nyújt segítséget a kutatók számára. Olvasásra külön helyiségben van lehetõség.

Fõbb részei: muzeológia, néprajz, mûvészettörténet, történelem, és a cserekapcsolatok útján szerzett más múzeumok kiadványai.
  Bõvebben...

Mûtárgymásolatok, múzeumpedagógiai segédanyagok


A Bihari Múzeumban folyó múzeumpedagógiai munka segédanyagait (mûtárgymásolatok, viseletrekonstrukciók, szemléltetõ- és egyéb eszközök) tartalmazó gyûjteményi egység. Gyarapítása elsõsorban pályázati forrásból történik.

  Bõvebben...