Központi református elemi iskola – Diószegi Kis István Református Általános Iskola

A berettyóújfalui református egyházközség a XX. század elején több iskolát is mûködtettet a településen. A presbitérium az oktatási épületek rossz állapota miatt 1924-ben elhatározta egy új iskola építését. Az emeletes „központi református elemi iskola” épülete végül állami és községi támogatással 1928-ra készült el, avatóünnepségét a fõtéri Tisza Kálmán-szobor leleplezésével egy napon, szeptember 23-án tartották. Napjainkban ismét egyházi tanintézet, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola mûködik az épületben (korábban Toldi Miklós nevét viselte az intézmény).

Sándor Mária