75 éves a berettyóújfalui cserkészmozgalom

A Bihari Múzeumban 2006. július 25-én nyílt meg a Cserkészek címû idõszaki kiállítás, abból az apropóból, hogy 85 éve alakult meg Csonka Bihar vármegyében elõször, Berettyóújfaluban a 164. számú Bocskay cserkészcsapat.

A cserkészet önkéntes, politikamentes, valláserkölcsi alapokon álló ifjúságnevelõ mozgalom, Magyarországon az 1910-es években indul el, virágkorát az 1920-30-as években élte. Tagjai vállalják a gyerekek és fiatalok életkorának megfelelõ eszközökkel megvalósuló nevelést és önnevelést. Célja, hogy a gyermekekbõl felelõsségteljes, mûvelt, értelmes, döntésekre, önálló gondolkodásra képes, lelkileg, szellemileg, testileg egészséges állampolgárok váljanak. A célszerû egyenruha az összetartozást, rendet tükrözõ megjelenést fejezi ki, a természetben való játékra és munkára egyaránt alkalmas színû és kialakítású.

A cserkészet alapelve a kötelességteljesítés. Három irányban van kötelességünk, Isten, azaz kinek-kinek hite szerinti, más magas erkölcsi, szellemi hatalom felé, a haza, azaz természetes és mesterséges környezetünk felé, embertársaink, azaz iskola- és lakótársaink, településünk népessége, nemzetünk és nagyobb közösségeink felé. Ezen elvek alapján építkezik a kiállítás és mutatja be mind a magyarországi cserkészmozgalom történetét, mind a helyi, bihari cserkészeket, vezetõiket.

A hazai cserkészet XX. századi története mellett a határon túliak életét is bemutatjuk tablókon és kiadványokon keresztül. Magyarországon a II. világháború után megszüntetett mozgalom 1989-es újraindulásával kapcsolatos dokumentumokkal, kiadványokkal, viselettel, DVD-felvétellel a mai csapatok életébe is bepillanthatunk.