Baptista imaház

Berettyóújfaluban a baptista gyülekezet története 1877-re nyúlik vissza: Lisztes András, az elsõ helyi, aki baptista hitre tért, elsõ bemerítkezés a Berettyóba pedig itt 1879 telén történt, amikor 13 tagot vettek fel a gyülekezetbe.
A kezdeti idõszakban családi házaknál tartották az összejöveteleket. 1891-ben a már 35 fõs gyülekezet elhatározta, hogy imaházat épít. 1891. szeptember elején kezdõdött, és december 13-án fel is avatták Kornya Mihály vezetésével a 110 ülõhelyes imaházat. Ez az épület 36 évig töltötte be hivatását.

1926-ban már 128 fõ volt a taglétszáma a baptista gyülekezetnek, így a tagok belekezdtek új imaház építésébe. A 317 ülõhelyes új épület tervezõje Neumann királyi fõmérnök volt. 1927. június 22-én Udvarnoki András szövetségi elnök avatta fel az új imaházat.

1939-ben elkészült az új bemerítõ medence. 1945 után a háború okozta rongálások miatt a torony és a tetõ felújításra szorult, 1981–84 között felújították az imaház belsõ terét: a gyülekezet kicserélte a padokat, világítást és a parkettát. 1991-ben bevezették a központi fûtést. 1999-ben Berettyóújfalu Város Önkormányzata a baptista imaházat helyi védettségû épületté nyilvánította.

2010. augusztus 28-án este a 83 éves épület oldalfala összeomlott és a tetõ rászakadt, így az imaházat elbontották. A jelenleg használt épületet 2011. december 11-én avatták fel.


Dr. Krajczárné Sándor Mária

 

1. A XX. század elsõ felében készült fénykép (Bihari Múzeum gyûjteménye)

 

2. A Baptista imaház az 1970-es években (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár tulajdona)

 

3. Az imaház az 1970-es évek végén (Bihari Múzeum gyûjteménye)

 

 4. Az imaház 2009-ben (Fotó: Szûcs Endre)

 

5. Az új Baptista Imaház 2012-ben (Fotó: Szûcs Endre)