A múzeum története

Az 1950-es évek végén vetõdött fel elõször a múzeumügy Berettyóújfaluban, lelkes tanárok, tanítók, közmûvelõdésben dolgozók ötleteként. Dr. Sándor Mihályné tanárnõ lelkes gyûjtõ és szervezõmunkájának köszönhetõen 1960. augusztus 20-án nyílt meg Berettyóújfaluban a Bercsényi u. 7. szám alatt a Bihari Múzeum elõdje, a Néprajzi Ház. Ezt az 1700-as évek közepén épült lakóházat hozták rendbe és rendezték be jórészt Berettyóújfaluból és a környezõ falvakból származó korhû bútorokkal, használati tárgyakkal. Sajnos a néprajzi ház nem volt hosszú életû: a hatvanas évek végén lebontásra került.

Sándor Mihályné és pedagógustársai azonban nem adták fel a harcot, Erdélyi Gáborral együtt folytatták a gyûjtõmunkát. Alkalmas épület híján az összegyûjtött anyag egy része elkallódott, de szerencsére a '70-es évek elején az álom valóra vált, és 1974. október 17-én megnyitották a Bihari Múzeumot a Kossuth u. 36. szám alatti épületben, a Fényes család egykori lakóházában. A kiállítás 3 hónap alatt készült el, Dr. Varga Gyula a Déri Múzeum tudományos fõmunkatársának vezetésével.

Jelentõs fordulópont volt a múzeum életében, amikor 1993-ban a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezett és Berettyóújfalu Önkormányzata megalapította Tardy Anna hagyatékából a Bihari Múzeumért Alapítványt.

1992-ben nálunk alakult meg a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület bihari csoportja. A kezdetben 20 fõs tagság mára több mint száz fõre emelkedett. Néhány éve a múzeum már nem tudott helyet biztosítani a programjaikhoz. 2003-tól azonban újra a csoport központja lett a Múzeum.

A Bihari Múzeum 2001-ben költözött át a Berettyóújfalu központjában álló egykori községháza emeletére. 2003 májusában nyílt meg állandó kiállításának elsõ része (régészeti és helytörténeti egység), 2004. október 17-én, a múzeum 30. születésnapján megnyitott két néprajzi teremmel, az irodalomtörténeti és egy játéktörténeti kiállítással vált teljessé állandó tárlatunk.

A Bihari Múzeum az Év Múzeuma 2004 pályázaton a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériumának különdíját nyerte el látogatóbarát programjaiért, a térségben betöltött kulturális szerepért, színvonalas szakmai kiadványaiért.

A Bihari Múzeum 2011. évi munkáját szintén különdíjjal jutalmazták az Év Múzeuma pályázaton. A korszerû kisvárosi múzeum példaértékû megvalósításáért és a színes korcsoportonként kialakított múzeumpedagógiai programokért az Emberi Erõforrás Minisztériuma Kultúrpolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkársága különdíját vehette át Kállai Irén múzeumigazgató 2012. május 19-én, a Múzeumok Majálisa nyitóeseményén.