40 év – 40 tárgy
A Bihari Múzeum jubileumi kiállítása

A 40. születésnapját ünneplõ Bihari Múzeum négy évtizedes életében a 2014. esztendõ az elsõ, amikor minden gyûjteményi szakágának van megfelelõ végzettségû muzeológusa. Az új munkatársi gárdának az elsõ közös munkája ez a kiállítás, amely a Bihari Múzeum gyûjteményeibõl mutat be számos mûtárgyat, köztük több most elõször kerül a látogatók elé.

A történeti gyûjteménybõl XVI–XX. századi eredeti dokumentumok (köztük Berettyóújfalu és Bojt urbáriuma, Kossuth-bankó, BUSE-emlékérmek), az irodalomtörténeti gyûjteménybõl Nadányi Zoltán és Kosztolányi Dezsõ levelezésétõl kezdve a múzeum legfrissebb szerzeményéig, a Nadányi Zoltán Az ajtó színdarabját tartalmazó Színházi Élet folyóiratszámig. A néprajzi gyûjteménybõl furtai võlegényi ruha, pásztorfaragások, a bihari specifikumnak számító szûrrátétes lakástextilek, a képzõmûvészeti gyûjteménybõl kisplasztikák mellett olyan alkotások, amely Berettyóújfaluhoz kötõdõ, ma már nem élõ mûvészek munkái.

 A kiállított tárgyakat a Bihari Múzeum gyûjteményébõl válogatták:

 Csarkó Imre (történeti gyûjtemények)
Kállai Irén (természettudományi, képzõmûvészeti gyûjtemény)
Sándor Mária (néprajzi gyûjtemény)
Szémánné Veres Gabriella (irodalomtörténeti gyûjtemények)
Szûcs Endre (fotótár)

  A kiállítás létrehozásában segédkeztek:
Balázs Józsefné, Kisikánné Kondor Beáta, Kolozsvári-Donkó Rebeka,
Kun Tünde, Makleit Béláné, Nagy Krisztina, Nagy Gábor Sándor,
Szémán Gabriella, Szémán Orsolya, Tornyiné Tarcsi Tünde, Vasvári Tímea

 

A kiállítás megtekinthetõ:
2015. január 15-ig, hétfõ–péntek 9–16 óráig.

MEGHOSSZABBÍTVA: 2015. FEBRUÁR 13-IG!