Múzeumi órák középiskolás csoportok részére

 

1.  Emlékezzünk, I. – "A nagy háború"

Ismeretterjesztő előadás az I. világháború centenáriuma alkalmából. Bemutatja a háború előzményeit, pusztításait: "a hús és acél harcát", haditechnikai újításait, valamint bepillantást enged a háború és hátország mindennapjaiba. Korabeli képek, újságcikkek és helyi vonatkozások hozzák közel a múltat.

Foglalkozásvezető: Bagdi László

 

2.  Emlékezzünk, II. – 1956 eseményei Biharban és Berettyóújfaluban

Szabadságharcunk 60. évfordulójára sikerült összegyűjteni 1956 helyi eseménytörténetének egy részét, ezzel egészítve ki az országos történéseket. Frissen előkerült helyi visszaemlékezések teszik aktuálissá az előadást.

Foglalkozásvezető: Bagdi László

 

3.  Emlékezzünk, III. – A Horthy-korszak és a két világháború közötti Berettyóújfalu
Berettyóújfalu fénykorának és a korszakra jellemző leventemozgalomnak és a csendőrségnek bemutatása. Helytörténeti vonatkozások és korabeli újságcikkek tükrében.

Foglalkozásvezető: Bagdi László

 

4. Csináljunk újságot! – Bihari irodalmi barangoló

A tanulók megismerik Bihar irodalmi alakjait, a Berettyóújaluban kiadott újságokat, folyóiratokat, majd irodalmi folyóiratot szerkesztenek az elhangzott ismeretek alapján.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella

 

5. Kölcsey Ferenc álmosdi évei

Ismerkedés a Himnusz alkotójának bihari kötődéseivel: a gyermekkor bemutatása, érdekességek a Himnuszról, a nyelvújításról.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella

 

6. Nadányi Zoltán és a faluváros

A foglalkozáson a tanulók megismerhetik a költő életútját, költészetét, Berettyóújfalut az 1920-as években.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella

 

 7. Sinka István, a fekete bojtár

A népi írók csoportjának egyik jeles képviselője Sinka István. A tanulók a foglalkozáson megismerhetik a költő nehézségekkel teli életútját, felvételől hallhatják a Sinka-verseket, balladákat.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella

 

8. Bessenyei György, a bihari remete

A testőríró a csillogó bécsi udvari szolgálat  után visszavonult pusztakovácsi birtokára (ma Bakonszeg). A tanulók a foglalkozáson látványos illusztrációk segítségével ismerhetik meg a magyar felvilágosodás korát, az író és filozófus Bessenyei György életét és munkásságát.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella

 

9.  Kabos Endre, egy olimpiai bajnok Biharból

Berettyóújfalu központjában, a Bihari Múzeum előtti téren két tölgyfa is hirdeti innen elszármazó olimpiai bajnokaink dicsőségét. Ki volt Kabos Endre? Ismerjük meg életútját, és vele a 20. század első felének történelmének részleteit korabeli filmhíradók segítségével!

Foglalkozásvezető: Dr. Krajczárné Sándor Mária

 

 10. Kelet Népe '80 – A Sebes-Körös partjától az Adler-nyomdáig

1935-ben három bihari író: Sinka István, Szabó Pál, Barsi Dénes alapított folyóiratot, amely a népi írók fóruma volt. Ezt a sajtótermket a berettyóújfalui Adler-nyomdában nyomtatták ki. A 80. évfordulóra múzeumpedagógiai füzet is készült, amelynek játékos feladatai közel hozzák a korszak eseményeit a 1218 éves korosztálynak.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella