Múzeumpedagógiai foglalkozások felső tagozatos csoportok részére

Témáink:

1. Nadányi Zoltán és a faluváros

A foglalkozáson a tanulók megismerhetik a költő életútját, költészetét, Berettyóújfalut az 1920-as években.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella

 

2. Az újkőkor embere

A „Volt egyszer egy újkőkori világ…” c. kiállításban megismerjük, hogyan élt az emberhétezer évvel ezelőtt a Berettyó mentén. Feladatlappal vagy kipróbálható tevékenységgel: gabonaőrlés, agyagedény készítése.

Foglalkozásvezető: Kurcz Beatrix               

 

3. „Virágos kenderem…”  - A kenderfeldolgozás Biharban

Milyen folyamatokon ment keresztül a kender, míg háziszőttes lett belőle? A kenderfeldolgozás lépéseit a Női munkák a ház körül c. kiállítás tárgyain keresztül, illetve műtárgymásolatok segítségével ismerjük meg.

Tevékenységek: kendertörés, szövés

Foglalkozásvezető: Kurcz Beatrix

 

4. Az aratástól a kenyérig

A Női munkák a ház körül c. kiállítás tárgyain keresztül, illetve műtárgymásolatok segítségével megismerjük a bihari házikenyér elkészítésének menetét. Kipróbálható tevékenységgel: dagasztással.

Foglalkozásvezető: Kurcz Beatrix

 

5. „Könyvei közül való” – az ex libris.

Az  ex libris története és technikái, fajtái. Válogatás a Bihari Múzeum képzőművészeti gyűjteményének ex libris-eiből. Kézműves tevékenység: saját ex libris tervezése, rajzolás.

Foglalkozásvezető: Kurcz Beatrix6. Emlékezzünk I – A Nagy háború

Az I. világháború centenáriuma alkalmából az ismeretterjesztő előadás az kitér a szörnyű 4 év előzményeire, pusztítására, a hús és acél harcára, haditechnikai újításaira valamint bepillantást enged a háború és a hátország mindennapjaiba. Korabeli képek, újságcikkek és helyi vonatkozások hozzák közel a múltat!

Foglalkozásvezető: Bagdi László

 

7. Emlékezzünk II – 1956 eseményei Biharban és Berettyóújfaluban

Szabadságharcunk 60. évfordulójára sikerült összegyűjteni 1956 helyi eseménytörténetének egy részét, ezzel egészítve ki az országos történéseket. Frissen előkerült helyi visszaemlékezések teszik aktuálissá az előadást.

Foglalkozásvezető: Bagdi László

          

8. Emlékezzünk III – A Horthy korszak és a két világháború közötti Berettyóújfalu

Berettyóújfalu fénykorának és a korszakra jellemző Leventemozgalomnak és a Csendőrségnek a bemutatása. Helytörténeti vonatkozások és korabeli újságcikkek tükrében.

Foglalkozásvezető: Bagdi László

 

9. A bihari konyha

Megismerjük és csoportosítjuk a régi népi táplálkozás alapanyagait, a Női munkák a ház körül c. kiállítás tárgyain keresztül a régi edényeket. Sok-sok játékkal és feladatlappal!

Foglalkozásvezető: Kurcz Beatrix

 

10. „Új a szűröm”  – A bihari felsőruházatok

Érdekességek a régi paraszti felsőruházatokról: a gubáról, a bundáról és a bihari szűrről. Népdalokkal és ruhapróbával.

Foglalkozásvezető: Dr. Krajczárné Sándor Mária11. „Nád a házam teteje…” –

A népi építkezés Biharban

Néhány érdekesség a régi bihari népi építkezésről: alapanyagok, technikák, jellemzők. Népdallal és feladatlapokkal.   

Foglalkozásvezető: Dr. Krajczárné Sándor Mária

 

12. „Évszázadok címerei”–

a középkor társadalma

Mi a közös középkori magyar címerekben? Kik adományozták és kiknek? A középkor társadalmi rétegződése.

Kézműves tevékenység: Tervezz magadnak saját címert!

Foglalkozásvezető: Bagdi László

 

13. „Falak közé zárt élet” –

a herpályi monostor

Milyen lehetett a herpályi monostortemplom? Hogyan éltek egykor a herpályi monostorban a bencés rend szerzetesei? Ismerjük meg a román kori építészetet és a középkori egyházi személyek társadalomban betöltött szerepét!

Foglalkozásvezető: Kurcz Beatrix

 

14. „Felemeli Kádár szemeit az égre” –

a török kor Magyarországon

Berettyóújfalu egyik legnagyobb hősének, Vitéz Kádár Istvánnak, az alakját és a Berettyó menti csatát idézzük meg vetítéssel kísért foglalkozásunkon muzped. füzetünkkel.

Foglalkozásvezető: Bagdi László

 

15. Honfoglalás

Honfoglaló eleink életmódja – felpróbálható viseletekkel, műtárgymásolatokkal és kézműves tevékenységgel (nemezelés).  

Foglalkozásvezető: Kurcz Beatrix             

 

 

16. Népi játékok

Több mint 15-féle mozgásos népi játékot próbálhatnak ki a gyerekek a múzeum udvarán. Ha pedig befagy a Csónakázó-tó, csúszkáljunk fakorcsolyával, fakutyával! 

Foglalkozásvezető: Kurcz Beatrix

 

17. „Csináljunk újságot!” –

bihari irodalmi barangoló

A tanulók megismerik Bihar irodalmi alakjait, a Berettyóújfaluban kiadott újságokat, folyóiratokat, majd irodalmi folyóiratot szerkesztenek az elhangzott ismeretek alapján.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella

 

18. Kölcsey Ferenc álmosdi évei

Ismerkedés a Himnusz alkotójának bihari kötődéseivel: a gyermekkor bemutatása, érdekességek a Himnuszról, a nyelvújításról.

Foglalkozásvezető: Szémánné Veres Gabriella

 

 

19. A „Háromföld” pásztorai

 

Pásztorok a régi Sárréten a kunsági pusztákon és a Hortobágyon. Népdalokkal, eszközökkel, játékokkal és viseletpróbával.

 

Foglalkozásvezető: Dr. Krajczárné Sándor Mária