KIADVÁNYOK

A Bihari Múzeum évkönyvei
A Bihari Múzeum évkönyve I. (1976)
A Bihari Múzeum évkönyve II. (1978)
A Bihari Múzeum évkönyve III. (1982)
A Bihari Múzeum évkönyve IV-V. (1986)
A Bihari Múzeum évkönyve VI-VII. (1991)
A Bihari Múzeum évkönyve VIII-IX. (2001)
A Bihari Múzeum évkönyve X-XI. (2006)
A Bihari Múzeum évkönyve XII-XIV. (2009)
A Bihari Múzeum évkönyve XV-XVI. (2011)

A Bihari Múzeum évkönyve XVII-XIX. (2014)

A Bihari Múzeum évkönyve XX-XII. (2017)

A Bihari Múzeum évkönyve XXIII. (2018)

A Bihari Múzeum évkönyve XXIV. (2019)

Bihari dolgozatok
Bakó Endre: Nadányi Zoltán élete és költészete. Berettyóújfalu, 1975. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 1.)
Módy György: Néphagyomány és helytörténet. A népi tudás és a valóság kapcsolatának folklorisztikai vizsgálatához. Berettyóújfalu, 1975. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 2.)
Varga Gyula: Az érmelléki szőlőkultúra. Berettyóújfalu, 1976. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 3.)
Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja: Bihari népdalok. [a régi vándor dudásokról, hegedűsökről szóló emlékezést írta Szűcs Sándor]. Berettyóújfalu, 1977. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 4.)
Módy György: Herpály. Berettyóújfalu, 1979. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 5.)
Az Osváth Pál emlékülés előadásai. [előadó Héthy Zoltán et al.]. Berettyóújfalu, 1980. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 6.)
M. Nepper Ibolya – Sőregi János – Zoltai Lajos: Bihari halmok. Berettyóújfalu, 1980. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 7.)
Szekerczés Pál: Bihar megyei népiskolák, tanítók és díjlevelek 1800–1847 között. Berettyóújfalu, 1988. (Bihari dolgozatok.)
Szekerczés Pál: Tanítói díjtételek Békés megyében 1800–1868. Békéscsaba, 1988. (Bihari dolgozatok.)
"Katona nélkül mit sem ér a mennység ...": Válogatás Kiss István nagyváradi kéziratos katonakönyvéből / [vál., bev.] Zsupos Zoltán; [ill.] Xantus Gyula. Berettyóújfalu, 1989. (Bihari dolgozatok 9.)
Bihari Diéta I. Szerk. Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. (Bihari dolgozatok 10.)
Bihari Diéta V. Szerk. Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. (Bihari dolgozatok 11.)
Egyéb kiadványok
Egyéb kiadványok...
A Bihari Diéta kötetei
Bihari Diéta I.
Bihari Diéta II.
Bihari Diéta III.
Bihari Diéta IV.
Bihari Diéta V.
Bihari Diéta VI-VII.