KIADVÁNYOK

 

A Bihari Múzeum évkönyvei

A Bihari Múzeum évkönyve I. (1976)
A Bihari Múzeum évkönyve II. (1978)
A Bihari Múzeum évkönyve III. (1982)
A Bihari Múzeum évkönyve IV-V. (1986)
A Bihari Múzeum évkönyve VI-VII. (1991)
A Bihari Múzeum évkönyve VIII-IX. (2001)
A Bihari Múzeum évkönyve X-XI. (2006)
A Bihari Múzeum évkönyve XII-XIV. (2009)
A Bihari Múzeum évkönyve XV-XVI. (2011)

A Bihari Múzeum évkönyve XVII-XIX. (2014)
   

A kötetben szereplő tanulmányok:

    > Balázs Ádám - Dani János: Újabb bronzkori kocsimodellek a bihari Berettyó völgyből és egyéb, lótartással kapcsolatos tárgyak
    > Seres István: Egy berettyószentmártoni betyár Gázsy Imre 1849-es gerillacsapatában
    > Duró Ferenc: "Faluváros", avagy Berettyóújfalu kortárs percepciója a XX. század első felében
    > Gyönyörűné Erdei Judit: Rátétes szűrök a Bihari Múzeum gyűjteményében
    > Csarkó Imre: Memento mori - Három bihari katona kéziratos naplója az első világháborúból
    > Sándor Mária: "Írtam ide... Jakab Vilma" - Egy bihartordai háziasszony feljegyzései, 1939-53
    > Bakó Endre: Szabó Pál Bihar-élménye
    > Szémánné Veres Gabriella: Költő Nagy Imre verskéziratai a Bihari Múzeum irodalmi gyűjteményében
    > Sándor Mária: "...hogy a dalokat visszaadhassam a falunak" - Bencze Lászlóné dr. Mező Judit néprajzi és közművelődési munkája Biharban és a Sárréten
    > I. Sándor Ildikó - Sándor Mária: Egy székely tanítónő Bihar hagyományaiért - Dr. Sándor Mihályné Nagy Gabriella néprajzi és közművelődési tevékenysége
    > Kállai Irén: Átalakulás-lehetőség - A Bihari Múzeum tevékenysége 2011-2013 között

 

A Bihari Múzeum évkönyve XX-XXII. (2017)
 

A kötetben szereplő tanulmányok:

    > Kocsis-Boruzs Gábor: Előzetes jelentés Berettyóújfalu-Somota-dűlő, 2. lelőhely északi részének régészeti feltárásáról
    > Nyakas Miklós: Mikepércs hajdúváros
    > Csarkó Imre: Harcterek naplói
    > Sándor Mária: "Régi feljegyzésemről ide leírtam..." - Jakab Vilma bihartordai háziasszony újabb feljegyzései
    > Gyönyörűné Erdei Judit. Szűrrátét díszítésű tárgyak a Bihari Múzeum textilgyűjteményében
    > Sándor Mária: Mezőtúri mázas kerámia bihari kisgyűjteményekben
    > Bakó Endre: Egy feledésbe merült versgyűjtemény - A bihari lant (1920)
    > Szémánné Veres Gabriella: Nagy Imre virágai - 120 éve született a pórok költője
    > Korompainé Mocsnik Marianna: Mint(a) nagymamánál - A Bihari Múzeum vándorkiállítása
    > Kállai Irén: Sikeres átalakulások - A Bihari Múzeum tevékenysége 2014-2016 között

 

A Bihari Múzeum évkönyve XXIII. (2018)
 

A kötetben szereplő tanulmányok:

   > Bagossyné Körtvélyesi Mária: Dr. Barcsay László családjának története
   > Megyeri-Pálffi Zoltán: "Nagys. dr. Barcsay László. kir. járásbíró úr lakóháza"
   > Kállai Irén: Adalékok a Barcsay-kert történetéhez
   > Sándor Mária: A XX. századi Berettyóújfalu, Zsáka és Debrecen a Barcsay-fotóarchívum felvételein
   > Korompainé Mocsnik Marianna: A Barcsay család utazásai
   > Szabó Anna Viola: Barcsay László fényképekbe mentett élete
   > Csarkó Imre: Cserkészet a Trianon utáni évtizedben csonka Biharban és annak megyeszékhelyén, Berettyóújfaluban
   > Fekete Márk: Játék-had-történet - A Barcsay-játékgyűjtemény a Bihari Múzeumban

 

A Bihari Múzeum évkönyve XXIV. (2019)

 

A kötetben szereplő tanulmányok:

   > Török Péter: Adalékok bölsei Buday István életrajzához
   > Fekete Márk: Iparosok és kereskedők Berettyóújfaluban a dualizmus korában és a két világháború között
   > Bagdi László: A háziorvosi szolgálat kialakulása Berettyóújfaluban
   > Sándor Mária: Jakab Vilma levelesládájából - Újabb emlékek egy bihartordai háziasszony életéből
   > Gyönyörűné Erdei Judit: A bihari rátétes szűrök motívumainak változása a rátétdíszítmények továbbéltetésében a Bihari Múzeum gyűjteménye alapján
   > Bakó Endre: Egy bihari mártír poéta
   > Szémánné Veres Gabriella: "Nulla dies sine linea" - Egy tevékeny 80 év bibliográfiája
   > Kállai Irén: Új célok felé, új utakon, új emberekkel - A Bihari Múzeum tevékenysége 2017-2018-ban

 

A Bihari Múzeum évkönyve XXV. (2020)

 

A kötetben szereplő tanulmányok:

< Bocsi Zsófia: Berettyóújfalu és környéke története az Árpád-korban

                            Kihajtható térkép melléklet

<Gulyás László Szabolcs: Berettyóújfalu története a 13-15. században

<Brigovácz László: Bihar vármegye műtétet javasol. Adalék az 1876. évi közegészségügyi törvény korai fogadtatásához

<Sándor Mária: Jakab Vilma levelesládájából II.. Adalékok Bihartorda két világháború közötti egyesületi életének és amatőr színjátszásának történetéhez nyomtatott meghívók alapján

<Bakó Endre: "Megmaradni híven Bihari legénynek"-Dutka Ákos és a szülőföld

<Török Péter: Beszámoló a Bihari Múzeum 2019. évi tevékenységéről

 

A Bihari Múzeum évkönyve XXVI. (2021)

 

A kötetben szereplő tanulmányok:

<Bagdi László: „A világ közepe" – Berettyóújfalu vármegyeszékhellyé alakulása 1920–1928

<Bagdi László – Török Péter: „Hazádnak rendületlenül"... Egy korszakos közszolga ünnepi beszédének margójára

<Gyönyörűné Erdei Judit: Erdőháti Károlyné szűrrátét-készítő hagyatéka

       melléklet

<Sándor Mária: Adatok a csökmői bábák történetéhez

<Bakó Endre: Nadányi Zoltán nyelv- és irodalomszemlélete

<Török Péter: Közgyűjtemények járványhelyzet idején – a Bihari Múzeum 2020. évi tevékenysége

 

A Bihari Múzeum évkönyve XXVII. (2022) / A teljes PDF letölthető itt.

 

A kötetben szereplő tanulmányok:

<Kiri Edit: Szemelvények Bihar népi gyógyászatából az Etnológiai Archívum adatainak tükrében

<Szőke Richárd Rajmond: Adalékok Berettyóújfalu sajtó- és választástörténetéhez – Az 1922-es helyi nemzetgyűlési választás

<Seres István: Véres leszámolás Békésen – Újabb források a Balogh Tógyer-féle betyárbanda történetéhez

<Bakó Endre: Levelek Debreczeni Istvánhoz

<Bakó Endre: Fantázia, természetközelség, humor. Vonások Bakó Ágnes, bihari mese- és ifjúsági író portréjához

<Török Péter: 2021 – a párhuzamosok találkozása. Beszámoló a Bihari Múzeum munkájáról

 

Bihari dolgozatok

Bakó Endre: Nadányi Zoltán élete és költészete. Berettyóújfalu, 1975. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 1.)

Módy György: Néphagyomány és helytörténet. A népi tudás és a valóság kapcsolatának folklorisztikai vizsgálatához. Berettyóújfalu, 1975. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 2.)

Varga Gyula: Az érmelléki szőlőkultúra. Berettyóújfalu, 1976. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 3.)

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja: Bihari népdalok. [a régi vándor dudásokról, hegedűsökről szóló emlékezést írta Szűcs Sándor]. Berettyóújfalu, 1977. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 4.)

Módy György: Herpály. Berettyóújfalu, 1979. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 5.)

Az Osváth Pál emlékülés előadásai. [előadó Héthy Zoltán et al.]. Berettyóújfalu, 1980. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 6.)

M. Nepper Ibolya – Sőregi János – Zoltai Lajos: Bihari halmok. Berettyóújfalu, 1980. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 7.)

Szekerczés Pál: Bihar megyei népiskolák, tanítók és díjlevelek 1800–1847 között. Berettyóújfalu, 1988. (Bihari dolgozatok.)

Szekerczés Pál: Tanítói díjtételek Békés megyében 1800–1868. Békéscsaba, 1988. (Bihari dolgozatok.)

"Katona nélkül mit sem ér a mennység ...": Válogatás Kiss István nagyváradi kéziratos katonakönyvéből / [vál., bev.] Zsupos Zoltán; [ill.] Xantus Gyula. Berettyóújfalu, 1989. (Bihari dolgozatok 9.)

Bihari Diéta I. Szerk. Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. (Bihari dolgozatok 10.)

Bihari Diéta V. Szerk. Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. (Bihari dolgozatok 11.)

Egyéb kiadványok
Egyéb kiadványok...
A Bihari Diéta kötetei
Bihari Diéta I.
Bihari Diéta II.
Bihari Diéta III.
Bihari Diéta IV.
Bihari Diéta V.
Bihari Diéta VI-VII.