Bihari dolgozatok

 

 

Bakó Endre: Nadányi Zoltán élete és költészete. Berettyóújfalu, 1975. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 1.)

 

Módy György: Néphagyomány és helytörténet. A népi tudás és a valóság kapcsolatának folklorisztikai vizsgálatához. Berettyóújfalu, 1975. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 2.)

 

Varga Gyula: Az érmelléki szőlőkultúra. Berettyóújfalu, 1976. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 3.)

 

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja: Bihari népdalok. [a régi vándor dudásokról, hegedűsökről szóló emlékezést írta Szűcs Sándor]. Berettyóújfalu, 1977. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 4.)

 

Módy György: Herpály. Berettyóújfalu, 1979. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 5.)

 

Az Osváth Pál emlékülés előadásai. [előadó Héthy Zoltán et al.]. Berettyóújfalu, 1980. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 6.)

 

M. Nepper Ibolya – Sőregi János – Zoltai Lajos: Bihari halmok. Berettyóújfalu, 1980. (Bihari dolgozatok: a Bihari Múzeum közleményei 7.)

 

Szekerczés Pál: Bihar megyei népiskolák, tanítók és díjlevelek 1800–1847 között. Berettyóújfalu, 1988. (Bihari dolgozatok.)

 

Szekerczés Pál: Tanítói díjtételek Békés megyében 1800–1868. Békéscsaba, 1988. (Bihari dolgozatok.)

 

"Katona nélkül mit sem ér a mennység ...": Válogatás Kiss István nagyváradi kéziratos katonakönyvéből / [vál., bev.] Zsupos Zoltán; [ill.] Xantus Gyula. Berettyóújfalu, 1989. (Bihari dolgozatok 9.)

 

Bihari Diéta I. Szerk. Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. (Bihari dolgozatok 10.)

 

Bihari Diéta V. Szerk. Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. (Bihari dolgozatok 11.)